Παίζω και μαθαίνω ξένες γλώσσες

Το παρακάτω άρθρο αφορά τον εμπνευστή του funnyface. Εχει να κάνει με την επαγγελματική του ιδιότητα και αφορά όλους όσους επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα και γονείς με μικρά παιδιά που θέλουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην ξένη γλώσσα μέσα απο διαδραστικά παιχνίδια.

 Οι λόγοι που μαθαίνουμε ξένες γλώσσες

 Οι βασικοί λόγοι που μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα είναι: καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, επικοινωνία με διαφορετικούς λαούς, ταξίδια ή σπουδές στο εξωτερικό, χρήση Διαδικτύου και των ξενόγλωσσων μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που συνήθως μας διαφεύγουν. Αυτοί είναι:

  •  Η μάθηση της ιστορίας και του πολιτισμού του λαού που ομιλεί τη γλώσσα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμικών και κοινωνικών στοιχείων, μας μαρτυράει δηλαδή στοιχεία για το λαό από τον οποίο πηγάζει, πράγμα το οποίο μας φέρνει πιο κοντά στις απαρχές της γλώσσας.
  •  Η μάθηση μιας ξένης γλώσσας μας προκαλεί να τη συγκρίνουμε με τη μητρική μας και να βρούμε διαφορές και ομοιότητες στη σημασία και σύνταξη των λέξεων. Αυτό συντελεί στη καλύτερη γνώση και εξερεύνηση της μητρικής γλώσσας, κάτι που μερικές φορές παραμελούμε ή θεωρούμε δεδομένο.
  •  Η διαδικασία μάθησης γενικότερα ακονίζει τις διανοητικές μας ικανότητες και εξελίσσει το τρόπο που σκεπτόμαστε μέσα από τις διάφορες γλωσσικές ασκήσεις. Αυτό είναι ακόμη πιο ωφέλιμο για ένα παιδί, το οποίο μαθαίνει τη ξένη γλώσσα σε στάδιο που ακόμη αναπτύσσεται ο εγκέφαλος και οι ικανότητές του.
  •  Σε μια εποχή πολυπολιτισμικότητας, οι επιχειρίσεις δε περιορίζονται μόνο στα σύνορα της χώρας τους, αλλά επεκτείνονται και στο εξωτερικό, κτίζοντας σχέσεις συνεργασίας με ξένους επιχειρηματίες και κατά επέκταση με άλλα κράτη. Επίσης, πολλοί άνθρωποι πλέον εργάζονται στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση, ορισμένοι από αυτούς σε πολύ σημαντικές θέσεις, όπως οι διπλωμάτες, οι διερμηνείς και οι πρέσβεις. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην άρτια γνώση αρκετών ξένων γλωσσών.
  •  Ακόμα καλύτερα, υπάρχουν κάποιοι που μαθαίνουν ξένες γλώσσες, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, απλά επειδή τους ευχαριστεί και τους ωφελεί η όλη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Θυμηθείτε μόνο το πόσο εξελίσσονται οι δυνατότητες του μυαλού μας ή πόσο ευχάριστα περνάει ο χρόνος του μαθήματος με συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα, παιχνίδια, χρήση τεχνολογίας, κτλ.

 Καλό είναι, λοιπόν, να εμβαθύνουμε όχι μόνο στη χρήση μιας ξένης γλώσσας, αλλά και στο ιστορικό και κοινωνικό της πλαίσιο. Να μάθουμε να σκεπτόμαστε και να δρούμε σύμφωνα με αυτή τη στιγμή που τη μιλάμε, χωρίς απλά να παράγουμε σωστές γραμματικά, ‘ξύλινες’ προτάσεις. Ανοίξτε τη καρδιά σας σε αυτή και νιώστε τη σαν τη μητρική σας…

Those who know nothing of foreign languages, know nothing of their own. (Εκείνοι που δε γνωρίζουν τίποτα από ξένες γλώσσες, δεν γνωρίζουν τίποτα ούτε για τη δική τους.) Jonathan Wolfrang von Goethe
 
ΠΟΙΟΣ είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει ένα πιτσιρίκι ξένη γλώσσα;
 
Να γίνει τρόπος ζωής του χωρίς καλά καλά να το συνειδητοποιήσει. Και πώς το κάνουμε αυτό; Μέσα από το παιχνίδι, μέσα από ιστοριούλες, μέσα από οτιδήποτε δεν παραπέμπει σε μάθημα.  Με το παιχνίδι η γνώση κατακτάται χωρίς κόπο, αβίαστα και χαλαρά.
Ετσι, τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και γρήγορα θα μιλούν και θα γράφουν με ευκολία, αφού κάθε άσκηση τα ωθεί να εξασκούν τα αγγλικά χωρίς την τυραννία των κλασικών μεθόδων διαβάσματος.
Τα μικρά παιδιά στην ηλικία των 5-6 χρονών είναι πιο δεκτικά στις ξένες γλώσσες, τις οποίες αντιμετωπίζουν σαν παιγνίδι με μεγάλο ενθουσιασμό. Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν είναι πολλά, τόσο στη γενικότερη ανά-
πτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, όσο και στη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ξένη γλώσσα.
 

Published by

Nat

Always seeking the truth and curious about life mysteries

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.